Usluge

INVENTOR ventilatori - usluge

Podrška pri optimiranju tehničkih rješenja

Svoje proizvode prilagođavamo potrebama korisnika konstrukcijskim prilagodbama i izborom optimalnih materijala. Iz široke baze podataka o materijalima možemo preporučiti uporabu adekvatnog materijala, koji mehaničkim svojstvima te otpornošću na kemikalije, abraziju, toplinu, vlagu, zadovoljava tražene uvjete.

Vibracijska dijagnostika i dinamičko balansiranje na objektu

Bez demontaže radnog kola ventilatora ili drugih rotirajućih strojeva vršimo mjerenje ukupnog RMS-a vibracija, spektralnu analizu, kontrolu stanja ležajeva, mjerimo vlastitu frekvenciju sustava i predlažemo potrebna poboljšanja. Dinamički balansiramo u jednoj i dvije ravnine na samom objektu.

Mjerenje parametara ventilacije

Kontrola i mjerenje protoka, tlaka, struje elektromotora, antistatičnosti kanala.

Protueksplozijska zaštita

Pomažemo kupcu pri izboru optimalnih rješenja iz protueksplozijske zaštite.