Sigurnosni dišni ventili

NAMJENE:
Za silose, spremnike za kemikalije, tankove za naftne derivate

KAKO IN-VENT DIŠNI VENTILI RADE:
Kad tlak preraste zadane granice, ventil djeluje otvaranjem ispušnih vrata. Pri prekomjernom podtlaku otvaraju se usisna vrata i tlak se ograničava na zadanu mjeru. Dišni ventili do nazivnog promjera φ50mm u pravilu su izvedbe sa utezima, a preko φ100mm s perima

MATERIJALI IZRADE
Čelik i neoprenska ili silikonska guma, plemeniti čelici i EPDM ili VITON guma, polimerni i kompozitni materijali, EPDM, VITON, KALREZ, PTFE, E-CTFE, ugljen (karbon), aluminij oksid

PODRUČJA UPORABE
Pretrokemijska, kemijska i farmaceutska industrija, termoelektrane, zračni transport u silose za skladištenje, zaštita i osiguranje svih spremnika

Sigurnosni dišni ventili