Ostale namjene

Mehaničke brtvenice

Unutrašnja, hidraulički rasterećena, neovisna o smjeru okretanja, predmontirana, dvostruko-elastično uležištena (kompenzira problem velikih temp. dilatacija polimernih materijala i omogućuje bolje podešavanje kliznog para...

Saznaj više

Pumpe za kemikalije i čiste medije

Područja uporabe:
Petrokemijska, kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija, termoelektrane

Saznaj više

Sigurnosni dišni ventili

NAMJENE:
Za silose, spremnike za kemikalije, tankove za naftne derivate

Saznaj više

Spremnici za kemikalije i nepropusne obloge

TIPOVI

  • Spremnici iz polimera i polimernih kompozita
  • Spremnici iz čelika oslojenog polimernim kompozitom ili gumom
  • Betonski spremnici zaštićeni polimernim oblogama

Saznaj više

Perilice plinova

PODRUČJA UPORABE:
Petrokemijski, kemijska i farmaceutska industrija

Saznaj više